Show simple item record

dc.contributor.authorNordstrøm, Pernille Nymoen
dc.contributor.authorHolm, Emilie Schøyen
dc.date.accessioned2015-08-24T09:25:40Z
dc.date.available2015-08-24T09:25:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297873
dc.description.abstractIntroduksjon: Nyresvikt er et økende helseproblem blant befolkningen. Gjennom denne oppgaven ønsker vi å tilegne oss kunnskap om hvordan sykepleier kan motivere og veilede pasienter med alvorlig kronisk nyresvikt til å utnytte sine ressurser, gjennom tilnærmingsmåten motiverende samtale. Hensikt: Hensikten med bacheloroppgaven er å vise kunnskap om forskning og utviklingsarbeid i sykepleien, samt kombinere faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid. Vi vil vise faglig og vitenskapelig refleksjon, og vurdere valg av litteratur på en selvstendig måte. Metode: Dette er et litteraturstudie som er basert på pensumlitteratur og selvvalgt litteratur, samt syv forskningsartikler. Vi har benyttet en norsk artikkel, og seks engelskspråklige. Resultat/Konklusjon: For å kunne utøve helhetlig sykepleie må sykepleier respektere og se mennesket bak den kroniske sykdommen. Dette for å skape en god relasjon til pasienten, slik at vedkommende føler at sin verdighet og integritet blir ivaretatt. Det er viktig at sykepleieren hjelper pasienten til å bevare håp, dette kan bidra til at pasienter kan mestre sykdom og lidelse på en bedre måte. Motiverende samtale er en god tilnærmingsmåte i møte med en svært syk pasient med alvorlig kronisk nyresvikt, da samtalen bidrar til å styrke pasientens mestring og troen på seg selv, og vedkommende selv kan bidra til forandring i eget liv. Det kan være utfordrende for pasienter som er rammet av kronisk sykdom å opprettholde sine sosiale behov, sykepleier kan gjennom motiverende samtale motivere og veilede pasienten til å kunne leve best mulig med alvorlig kronisk nyresvikt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectdialysenb_NO
dc.subjectnyresviktnb_NO
dc.subjectmotiverende samtalenb_NO
dc.title”Jeg har ikke følt meg glad på mange år, da…”nb_NO
dc.title.alternative“There’s been years since the last time I felt happy…”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record