Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Anne Marthe
dc.contributor.authorThingstad, Trond-Inge
dc.date.accessioned2015-08-24T12:13:46Z
dc.date.available2015-08-24T12:13:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297903
dc.description.abstractSammendrag: Tittelen på denne bacheloroppgaven i sykepleie er «Gammelt hjerte – nytt liv». Hensikten med dette litteraturstudiet er å fordype oss i hvordan vi som sykepleiere kan hjelpe en pasient til livsstilsendring. Problemstillingen er slik: «Hvordan kan sykepleiere i hjemmesykepleien hjelpe pasienten med hjertesvikt til livsstilsendring slik at hjertesvikten bedres og en forverring forebygges?» Samhandlingsreformen stiller krav til det norske helsevesenet om å gi rett hjelp, på rett sted til rett tid. I hjemmesykepleien stilles det høyere krav til kompetanse, tverrfaglig samarbeid og prosedyrer. Pasienter som før fikk behandling på sykehuset, blir nå ofte behandlet hjemme (Helse – og omsorgsdepartementet, 2009). Oppgaven drøfter hvordan vi kan benytte ulike måter å hjelpe en pasient til livsstilsendring, med fokus på empowerment, holisme og egenmestring. Oppgaven drøftes samtidig i lys av Dorothea Orems sykepleieteori om egenomsorg. Vi konkluderer med at pasientens sykdomsopplevelse og erfaring er subjektivt, og at pasientens opplevelse av god helse er individuelt. Derfor mener vi at pasienten selv burde identifisere hva som er viktig, slik at pasienten kan mestre egenomsorg. For å oppnå dette vil vi bruke et tverrfaglig samarbeid og en pedagogisk pleieplan.nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjecthjertesviktnb_NO
dc.subjectlivsstilsendringnb_NO
dc.titleGammelt hjerte – nytt livnb_NO
dc.title.alternativeOld heart – new lifenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber49nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record