Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeksem, Heidi Guldseth
dc.contributor.authorHaugen, Kristina
dc.date.accessioned2015-08-24T12:41:51Z
dc.date.available2015-08-24T12:41:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/297907
dc.description.abstractSammendrag: Vi har valgt å skrive om hvordan sykepleiere kan veilede pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) til røykeslutt. Røyking er hovedårsaken til kols og det eneste som kan bremse utviklingen av sykdommen er røykeslutt. Formålet med oppgaven er å finne gode veiledningsmetoder knyttet til røykeslutt, samtidig som vi ønsker å tilegne oss ytterligere kunnskaper og øke kompetansen rundt temaet. Problemstillingen er som følgende: “Hvordan kan sykepleiere veilede kolspasienter til røykeslutt?” Oppgaven er skrevet som et litteraturstudie og består av pensumlitteratur, selvvalgt litteratur, forskning og praksiserfaringer. Teorien bygger på atferdsendring i form av den transteoretiske modell og den sosial kognitive læringsteori. I tillegg presenteres sykepleierens pedagogiske og helsefremmende funksjon. Joyce Travelbee blir brukt som sykepleieteoretiker. Vi konkluderer med at sykepleieren må vise forståelse for pasientens situasjon samtidig som hun motiverer han til endring. Sykepleieren vil kunne hjelpe pasienten på veien mot røykfrihet, men det er pasienten selv som må ta valget. Valget pasienten tar skal respekteres av sykepleieren.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectkronisk obstruktiv lungesykdomnb_NO
dc.subjectkolsnb_NO
dc.subjectrøykesluttnb_NO
dc.titleVeiledning til røykeslutt hos kolspasienternb_NO
dc.title.alternativeGuidance to smoking cessation for patients with copdnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808nb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel