Show simple item record

dc.contributor.authorLerfald, Merethe
dc.contributor.authorKvamme, Stine
dc.contributor.authorArnesen, Tor
dc.contributor.authorEricsson, Birgitta
dc.date.accessioned2022-05-04T13:38:52Z
dc.date.available2022-05-04T13:38:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8380-344-0
dc.identifier.issn2535-5678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2994233
dc.descriptionSamarbeidspartner: Innlandet Fylkeskommuneen_US
dc.description.abstract12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på fritidsboliger utenfor egen bostedskommune. Med dette bakteppet, er det gjennomført en bortfallsanalyse. Det vil si en analyse av bortfall av omsetning i hyttekommuner i Innlandet som følge av hytteforbudet. I tidligere analyser har det vært en utfordring å identifisere omsetning knyttet til fritidsboligbrukere. Denne innsikten ville kunne gi et viktig kunnskapsbidrag om den lokaløkonomiske betydningen av fritidsboligsegmentet. Det er Innlandet fylkeskommune som har finansiert arbeidet med bortfallsanalysen. Å kartlegge hva fritidsboligbrukerne faktisk betyr, viste seg å være lettere sagt (eller tenkt) enn gjort. Men det funnene indikerer er at utvikling av fritidsboligområder i seg selv gir begrensede økonomiske effekter med mindre disse områdene er koblet til en fungerende og mer helhetlig reiselivsdestinasjon. Fritidsboligområder som utvikles uten en slik tilknytning gir mindre grunnlag for utvikling av et tilsvarende bredt vare-, tjeneste- og servicetilbud. Dette underbygger det en tidligere har funnet i forskning på effekter. Effekter av fritidsboligutvikling og bruk av fritidsboliger avhenger av lokal kontekst, noe som vanskeliggjør generalisering av identifiserte effekter et sted. Men, skal det bli positive økonomiske effekter, må det være et lokalt tilbud av varer, tjenester og servicetilbud. I kommuner med store fritidsboligområder representerer fritidsboligbrukerne et kundepotensial som kan gi grunnlag for et bredere og mer variert detaljhandelstilbud, som det ellers ikke ville være grunnlag for. Dette kan igjen bidra til økt bostedsattraktivitet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;12/2022
dc.subjectfritidsboligen_US
dc.subjecthytteforbuden_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectbortfallsanalyseen_US
dc.subjectpandemien_US
dc.subjecthyttekommuneen_US
dc.subjectøkonomiske effekteren_US
dc.titleHytteforbudets betydning - en bortfallsanalyseen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet, 2022en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210en_US
dc.source.pagenumber41en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record