• Omorganisering av HELFO 2015 

      Venås, Patricia Marlene; Venås, Kurt (Master thesis, 2022)
      Den norske velferdsmodellen bygger på at det offentlige tar ansvar for de viktige samfunnsgodene som den enkelte innbygger har tilgang til. For å prioritere riktig er det viktig å ha et godt beslutningsgrunnlag slik at ...