Show simple item record

dc.contributor.authorBørresen, Magnus
dc.date.accessioned2022-07-12T12:20:03Z
dc.date.available2022-07-12T12:20:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004677
dc.descriptionMastergradsoppgave i lektorutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractEnglish: The topic of this master’s thesis is teachers’ perspectives and perceptions of LK20. The updated English subject curriculum in Norwegian upper-secondary school, and its implications for English teachers, as they see it, is the focus. Seen in the context of a global development of English, I argue that the structure and content of LK20 is a result of the increasing influence of the WEs research-field. LK20 signifies a shift in paradigm away from Anglo-American dominance in Norwegian ELT. This shift in paradigm is explored by comparing LK20 with previous updates of the Knowledge Promotion. Three upper-secondary teachers, all of whom have more than 10 years of teaching experience in English, were interviewed individually. The interviews consisted of questions about the experiences of the teachers, their views on the previous and updated curriculum, and how the teachers thought the changes would affect their teaching. The position of Anglo-American varieties of English in Norwegian ELT, and how this position could potentially change by a strengthened emphasis on WEs, was also discussed. The teachers agreed that a weakened Anglo-American emphasis was a positive development. They made a similar observation regarding LK20, stating that it would lead to more focus on topics in ELT, and a reduced focus on explicit language teaching. Consequently, there will be less glossary practice and grammar tasks, according to the teachers. A necessary change, according to the teachers, as they estimated English to practically be an L2 for most Norwegian upper-secondary students. The teachers answered unambiguously that American English was the dominant variety of English among teachers and students. Strong criticisms of the new exam format were also raised by the teachers. The new format combined with competence aims that are too vague made the teachers worried on their students’ behalf. When competence aims are too open to interpretation, teachers in Norway will focus on different topics. The teachers explained that exams will be identical for all students, but how and what students have been taught will not necessarily be identical throughout the country. Centrally given exams are therefore unfair and unpredictable for students that have been taught differently, according to the teachers.en_US
dc.description.abstractNorsk: Temaet for denne masteroppgaven er læreres meninger om LK20. Den reviderte læreplanen for engelsk i den norske videregående skole og dens implikasjoner for engelsklærere, slik de ser det, er fokuset. Sett i en kontekst av den globale utviklingen av engelsk, argumenterer jeg for at læreplanens form og innhold er et resultat av en økende innflytelse fra forskningsfeltet som omhandler global engelsk. LK20 markerer til dels et paradigmeskifte bort fra en historisk angloamerikansk dominans i engelskundervisningen i norsk skole. Dette paradigmeskiftet redegjøres for ved å sammenligne LK20 med tidligere oppdateringer av kunnskapsløftet. Tre lærere i VGS, samtlige med over 10 års undervisningserfaring i engelskfaget, ble intervjuet individuelt. Intervjuene bestod av spørsmål om lærernes erfaring i yrket, deres syn på den utgående og oppdaterte læreplanen og hvordan lærerne trodde endringene kom til å påvirke undervisningen deres. Rollen til angloamerikanske variasjoner av engelsk i engelskundervisning i Norge, og hvordan denne rollen potensielt endres av en styrking av globale variasjoner av engelsk ble også diskutert. Lærerne var samstemte om at et svekket angloamerikansk fokus var en positiv utvikling. De delte også observasjonen at LK20 ville føre til mer fokus på de faglige temaene i engelskundervisningen deres, og et svakere fokus på eksplisitt språklæring. Det vil derfor bli mindre glosepugging eller grammatikkoppgaver ifølge lærerne. Denne endringen var nødvendig da de anslo at i praksis er engelsk andrespråket til norske videregående elever. Lærerne svarte entydig at amerikansk engelsk er den dominerende varianten av engelsk blant lærere og elever. Lærerne var sterkt kritiske til det nye eksamensoppsettet. Dette oppsettet kombinert med for vage kompetansemål gjorde lærerne bekymret på vegne av elevene sine. Når kompetansemål blir for åpne for tolkning kommer lærere i Norge til å fokusere på forskjellige faglige temaer mente lærerne. Eksamen er sentralt gitt og vil dermed være identisk for alle elever, og dermed skape urettferdige og uforutsigbare eksamener for elever som har fått forskjellig undervisning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectLUen_US
dc.titleEducational reform: Is LK20 a crossroads for English language teaching in Norway?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record