Show simple item record

dc.contributor.authorStorlien, Martine
dc.date.accessioned2022-07-12T14:51:21Z
dc.date.available2022-07-12T14:51:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004708
dc.descriptionMastergradsoppgave i lektorutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractEnglish: Lexical chunks have recently been given more attention by researchers and scholars in relation to language learning. This study investigates teacher beliefs about chunks and their place in English vocabulary teaching at upper secondary level in Norway. It examines the teachers’ understanding of the concept, as well as why, what and how they think that chunks should be taught. Five English teachers from upper secondary schools in Innlandet participated in the project, and the data was collected through semi-structured interviews. The research findings show that the teachers see a great significance to chunk knowledge among learners, both in relation to comprehension and perceived fluency, despite a lack of shared understanding of what chunks include among the teachers. The results reflect on the teachers’ thoughts about vocabulary teaching in general, and show that there is great variety in how much time the teachers spend explicitly on chunks in the classroom, as well as how they work with them. The participants express how they think that the English curricula have a greater emphasis on the culture aspect of the subject than on language learning when it comes to justifying this part of vocabulary teaching. Furthermore, the teachers express their opinions on how their choice of chunks to teach is dependent on the skill level of their students. The learners encounter chunks several times, both inside and outside the classroom, but the teachers seem to agree that if the students are to be aware of the phenomenon, it is necessary to include some explicit teaching.en_US
dc.description.abstractNorsk: ‘Lexical chunks’ (ordsekvenser) har nylig blitt trukket fram av forskere i forhold til språklæring. Denne studien undersøker læreres oppfatninger om chunks og deres plass i engelsk vokabularundervisning på videregående nivå i Norge. Den utforsker lærernes egne bevissthet og kunnskap om konseptet, og hvorfor, hva og hvordan de tenker ordsekvenser burde læres bort. Fem engelsklærere fra videregående skoler i Innlandet deltok i prosjektet, og dataen ble samlet inn ved hjelp av semi-strukturerte intervjuer. Forskningsresultatene viser at lærerne ser en stor betydning av ordsekvens-kunnskap blant elever, både i forhold til forståelse og opplevd flyt, til tross for en manglende felles forståelse av hva begrepet chunks rammer hos lærerne. Resultatene viser at det er stor variasjon i hvor mye tid lærerne bruker på eksplisitt undervisning av ordsekvenser i klasserommet, og hvordan de jobber med dem. Deltakerne uttrykker hvordan de tenker at læreplanen i engelsk legger større vekt på kulturaspektet ved faget enn språklæring når det kommer til å rettferdiggjøre denne delen ved vokabularundervisning. I tillegg uttrykker lærerne sine meninger om hvordan valget av typer chunks som inkluderes i undervisningen er avhengig av elevenes ferdighetsnivå. Elever møter ordsekvenser ved flere anledninger, både i og utenfor klasserommet, men lærerne er enige i at dersom elevene skal bli bevisste på fenomenet, er det nødvendig å inkludere noe eksplisitt undervisning.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.subjectLUen_US
dc.titleTeacher beliefs about chunks and their place in English vocabulary teachingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber137en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record