Show simple item record

dc.contributor.authorVie, Inger-Kristin Larsen
dc.date.accessioned2022-07-29T13:49:59Z
dc.date.available2022-07-29T13:49:59Z
dc.date.created2022-06-01T11:48:39Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationActa Didactica Norden (ADNO). 2022, 16 (1), 1-20.en_US
dc.identifier.issn2535-8219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3009205
dc.descriptionDette verket er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.en_US
dc.description.abstractDenne artikkelen utforsker læreroppfatninger om sakprosalitteraturens potensial i møtet med elever, med et særlig fokus på biografier. Studien søker svar på følgende spørsmål: Hvilke oppfatninger om elevers møter med biografier kommer til uttrykk i intervjuer med tre norsklærere? Hvilket dannelsespotensial kan biografiene ha i undervisningssammenheng? Læreroppfatningene undersøkes gjennom en empirisk kasusstudie der tre norsklærere intervjues i forbindelse med et undervisningsopplegg om biografier. Studien er forankret i teori om hvordan læreroppfatninger er et resultat av ulike erfaringer og kunnskaper (Levin, 2015), og sjangerteoretiske perspektiver om sakprosalitteraturens kompleksitet (Sanders, 2018). Resultatene viser at lærerne er mindre opptatte av at de biografiske tekstene skal fungere som kunnskapskilde og oppøve elevene til å bli kritiske lesere. Man vektlegger i større grad den estetiske og emosjonelle erfaringa som oppstår i møtene med biografiene. Lesing av biografier skaper forskjellige lesererfaringer og leseropplevelser på bakgrunn av biografienes visuelle og verbaltekstlige variasjon og kompleksitet. Hvordan man snakker om disse erfaringene og hva som skaper dem, blir sentralt for arbeidet med sakprosalitteratur i klasserommet.en_US
dc.description.abstractAbstract This paper explores teacher perceptions of students´ encounters with nonfiction, with particular focus on biographies. The study tries to answer the following questions: What views about students' encounters with biographies are communicated in interviews with three literature teachers? What is the educational potential of biographies in a teaching context? The teachers' perceptions are examined through an empirical case study in which three Norwegian teachers are interviewed about their teaching experiences. The study is grounded in theory about how teacher perceptions are a result of different experiences and knowledge (Levin, 2015), and genre theoretical perspectives on the complexity of non-fiction literature (Sanders, 2018). The results show that the teachers are less concerned about developing critical readers through work with biographies, but seem to be more aware of the aesthetic and emotional experience that arises in these encounters. However, aesthetic and emotional experiences do not exclude developing critical awareness. The visual and textual variations in various biographies encourage different reading experiences and participation, and this is crucial in classroom discussions about nonfiction.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectsakprosaen_US
dc.subjectbarnelitteraturen_US
dc.subjectbiografieren_US
dc.subjectlæreroppfatningeren_US
dc.subjectlitteraturlesingen_US
dc.subjectlitteraturdidaktikken_US
dc.subjectnon-fictionen_US
dc.subjectchildren´s literatureen_US
dc.subjectbiographiesen_US
dc.subjectteacher perceptionsen_US
dc.subjectliterature readingen_US
dc.subjectliterature didacticsen_US
dc.titleLæreroppfatninger om elevers møter med biografier i klasserommeten_US
dc.title.alternativeTeacher perceptions about students' encounters with biographies in the classroomen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber1-20en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalActa Didactica Norden (ADNO)en_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.5617/adno.9253
dc.identifier.cristin2028700
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal