Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKarlsen, Einar Viljar
dc.date.accessioned2022-09-20T16:18:18Z
dc.date.available2022-09-20T16:18:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:32254543
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019786
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg lærernes integrasjon av digitale verktøy i matematikkundervisningen på 4. trinn. Studien baserer seg på kvalitative undersøkelser fra tre ulike skoler i Innlandet fylke. Det ble utført deltagende observasjon av fire undervisningstimer i matematikk på 4. trinn, samt semi-strukturerte intervju av lærerne fra observasjonene. Studien legger vekt på å kartlegge hvilken kompetanse lærere må ha for å kunne integrere digitale verktøy i matematikkundervisningen på en pedagogisk hensiktsmessig måte. Videre fokuserer denne studien på hvilken opplæring lærere tilbys i bruk av digitale verktøy i undervisningssammenheng, samt hvordan lærere organiserer bruk av digitale verktøy i matematikkundervisningen. Med utgangspunkt i dette drøfter denne studien hvordan lærerne kan integrere digitale verktøy i matematikkundervisning på 4. trinn. Hovedfunnene i denne studien viser at lærerne har kunnskap om hvordan de kan integrere digitale verktøy i matematikkundervisningen, men samtidig ønsker å lære mer om bruk av digitale verktøy i undervisningssammenheng. Hovedfunnene viser også at det er noen forutsetninger for at lærere skal lykkes med å integrere digitale verktøy i matematikkundervisningen. For det første må lærerne ha kunnskap om samspillet mellom teknologi, pedagogikk og faglig innhold, altså teknologisk pedagogisk innholdskunnskap. For det andre må lærere tilbys tilstrekkelig opplæring i bruk av digitale verktøy.
dc.description.abstractThis master thesis addresses the teachers' integration of technology in mathematics teaching in the 4th grade. The study is based on qualitative surveys from three different schools in Innlandet county in Norway. Participatory observation of four mathematic teaching lessons in 4th grade was performed, as well as semi-structured interviews of the teachers observed. The study identifies the competence teachers must have to be able to integrate technology in mathematics teaching in a pedagogically appropriate way. Furthermore, this study focus on what training teachers are offered in the use of technology in teaching contexts, as well as how teachers organize the use of technology in their mathematics teaching. Based on this, this study discuss how teachers can integrate technology in mathematics teaching in 4th grade. The main findings of this study show that teachers have knowledge of how to integrate technology in mathematics teaching, but at the same time want to learn more about the use of technology in teaching contexts. Further, the main findings also show that there are some prerequisites for teachers to succeed in integrating technology in mathematics teaching. First, teachers must have knowledge of the interplay between technology, pedagogy, and academic content, i.e., technological pedagogical content knowledge. Second, teachers must be offered adequate training in the use of technology in teaching.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLærernes integrasjon av digitale verktøy i matematikkundervisningen på 4. trinn
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record