Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLeiråmo, Benedicte
dc.date.accessioned2022-09-20T16:18:23Z
dc.date.available2022-09-20T16:18:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:32201042
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019792
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan lærere bruker Minecraft Education Edition i matematikkundervisningen. Følgende problemstilling er satt for oppgaven; «Hvilke oppfatninger har tre lærere på mellomtrinnet om bruken av Minecraft Education Edition i matematikkundervisning?». For å besvare denne problemstillinger har det blitt benyttet en kvalitativ forskningsmetode, nærmere bestemt intervju. Det ble intervjuet tre lærere, som selv har erfaring med Minecraft, og som har valgt å benytte seg av den tilpassede versjonen, Minecraft Education Edition, i sin undervisning. Det har blitt benyttet et analyseverktøy, som skiller mellom hvordan en lærer underviser med Minecraft Education Edition. Hvordan en lærer velger å undervise i sitt klasserom, er veldig forskjellig, noe som grunner i at elevgruppene også er forskjellige. Det kan være en undervisningsmetode som egner seg best for en elevgruppe, men som ikke fungerer med en annen elevgruppe. Denne forskjellen kommer tydelig fram i denne oppgaven, da funnene viser at alle tre informanter har tre forskjellige oppfatninger. Gjennom bruk av analyseverktøyet, som inneholder i hovedsak 3 kategorier, instrumentell undervisning, platonisk undervisning og problemløsende undervisning, har lærerne oppfylt kriteriene i beskrivelsen av hver sin kategori. Den siste kategorien, som ble lagt til etter gjennomførte intervju, er motivasjon. Motivasjon har fått en sentral plass i analysen, da dette var en viktig faktor for hvorfor lærerne har valgt å bruke Minecraft Education Edition i sin undervisning.
dc.description.abstractThis Master`s thesis researches how teachers use Minecraft Education Edition in mathematics teaching. The following research question for this thesis is; «Which beliefs do three middleschool teachers have about the use of Minecraft Education Edition in mathematics teaching?» To answer this research question, qualitative interviews were used as the research method, in order to gather data. The three teachers who participated in this study all have experience with using Minecraft, or Minecraft Education Edition in their teaching. To seperate the different teaching methods used with Minecraft Education Edition, I have employed an analytical tool. As each student group is different, the teachers have to adapt their teaching to benefit each student group, and one teaching method that works in one classroom, may not work in other classrooms. The results in this study clearly shows that the participants teach in different ways. The analytical tool desgined for this study, which manily consists of three cateories: instrumental teaching, platonic teaching, and teaching based on problem solving, placed one teacher in each of the categories. The last category, motiviation, was added to the analytical tool after the interviews. This is because the participants in this study mentioned motivation as the main factor as to why they use Minecraft Education Edition in their teaching.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLæreres oppfatninger om bruk av Minecraft Education Edition i matematikkundervisning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record