Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMelby, Nils Henning
dc.date.accessioned2023-06-23T16:10:20Z
dc.date.available2023-06-23T16:10:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136492602:32029991
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072944
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Innlandet. Masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse med det formål å finne svar på om arbeidsmetoden uteskole har positive kvaliteter som kommer elevene til gode i dagens skole. Bakgrunnen for undersøkelsen er motivasjonsproblemet i skolen, med de følger at færre elever nå fullfører videregående opplæring. Problemstillingen jeg har valgt å belyse dette temaet med er: Hvilken rolle og funksjon kan uteskole ha i dagens skole i lys av fagfornyelsen? Målet er å kartlegge hvilke erfaringer og meninger informantene i denne studien har om arbeidsmetoden uteskole, og hvordan de arbeider med metoden. Det empiriske materialet er samlet inn gjennom kvalitativt intervju. Studien viser at uteskole oppfattes som en arbeidsform som legger til rette for at elever opplever økt mestring og motivasjon for skolearbeid. Uteskole legger til rette for arbeid med både skolens dannende og utdannende oppdrag, med det mål å bidra positivt til elevens utvikling. Gjennom målrettet og systematisk arbeid hvor man knytter for- og ettarbeid til de erfaringer elevene gjør seg i møte med situasjoner knyttet til deres livsverden, legger man grunnlaget for at elevene får en dypere og mer helhetlig opplevelse av hva man lærer i skolen. Ved å anerkjenne eleven som likeverdige mennesker og som bidragsytere i samfunnet vil en større andel elever føle seg som en del av fellesskapet, og gjennom trivsel og deltakelse finne ytterligere motivasjon og mestring i skolehverdagen.
dc.description.abstractThis is a master's thesis in adapted education at Høgskolen i Innlandet. The Master's thesis is a qualitative approach to find an answer to whether uteskole as a teaching method, has positive qualities that benefit pupils in today's school. The background for the survey is the engagement problem in school, with the consequence that fewer pupils now complete upper secondary education. The topic for this master’s thesis is: What role and function can uteskole have in today's schools in the perspective of fagfornyelsen? The goal of the study has been to gather experiences and opinions form the informants, about how they use uteskole as a didactic method, and its relevance, in today’s school. The empirical material has been collected through qualitative interviews. The study shows that uteskole is perceived as a form of work that helps pupils experiencing increased mastery and motivation for schoolwork. Uteskole facilitates work with both the school's formative and educational mission, with the goal of contributing positively to the student's development. Through systematic work, where the teacher connects the practical experiences the student gets outside the classroom, with the theoretical they teach inside the classroom, and shows how these experiences are connected to their everyday life. The teacher will make a relevance for the pupils to get a deeper and more holistic understanding of what they learn in school. By acknowledge the pupils as equal people, and as contributors to society, a larger proportion of students will feel like part of the community. Through well-being and participation, the pupils will find further motivation and meaning in their everyday school life.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUteskole - en arena for motivasjon og læring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record