Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorJacobsen, Lena Fretheim
dc.date.accessioned2023-07-04T16:10:34Z
dc.date.available2023-07-04T16:10:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136496030:37619613
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3075720
dc.description.abstractDenne oppgaven undersøker hvordan ungdomslitteratur kan implementeres i engelskfaget i videregående skole for å undervise i temaer fra det tverrfaglige temaet "folkehelse og livmestring" i LK20, og også hvordan denne implementeringen kan bidra til utvikling av interkulturell kompetanse. Oppgaven fokuserer mer spesifikt på temaet seksualitet og kjønn som er et av områdene som "folkehelse og livsmestring" fokuserer på, i tillegg til et stort fokus på temaet identitet. Viktigheten av å representere mangfold og å fremme et trygt og inkluderende klassemiljø fremheves i denne oppgaven. Den valgte forskningsmetoden for denne oppgaven er en litterær analyse, innledet av en litteraturgjennomgang og en nærlesning. Forskningen er basert på et teoretisk rammeverk om interkulturell kompetanse, didaktiske fordeler ved bruk av litteratur, unge transpersoner, og førstepersonsfortelling i presens. I tillegg er oppgaven basert på flere aspekter ved LK20 som er relevante for temaene som inngår i oppgaven.
dc.description.abstractThis thesis examines how young adult literature can be implemented in the upper secondary English classroom to teach themes from the interdisciplinary topic “health and life skills” in the LK20 curriculum, and also how this implementation can encourage the development of intercultural competence. It does more specifically focus on the theme of sexuality and gender, which is one of the areas that “health and life skills” focuses on, in addition to a extensive focus on the topic of identity. The importance of representating diversity and promoting a safe and inclusive class environment is emphasised in this thesis. The chosen research method for this thesis is a literary analysis, preceded by a literature review and a close reading. The research is based on a theoretical framework on intercultural competence, didactic benefits of using literature, transgender youth, and the first-person present tense narrative. Additionally, it is based on several aspects of the LK20 curriculum which are relevant to the topics that concern the thesis.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleRepresentation matters: promoting intercultural competence through the interdisciplinary topic “health and life skills”
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record