Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKarlsen, Fredrik Moseby
dc.contributor.author
dc.contributor.authorSletta, Ole-Magne
dc.date.accessioned2023-12-30T17:10:30Z
dc.date.available2023-12-30T17:10:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:175218320:177329982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109185
dc.description.abstractDigitalisering og sosiale medier har ført til at forbrukere forlanger mer av innholdet de blir servert, samtidig som at de har lavere tålmodighet. Hvordan klarer virksomheter å få merkevaren i bevisstheten til forbrukerne? Denne oppgaven tar for seg den norske musikkbransjen, og utforsker hvordan forskjellige aktører jobber frem når de skal selge og utvikle en personlighet, nemlig artisten. Denne oppgaven tar for seg markedsføringsbegrepet “storytelling” eller historiefortelling, og drøfter gjennom teori hvordan den kan knyttes opp mot markedsføringsbegrepene image og identitet, markedskommunikasjon, merkevaresamfunn, samt “brand equity”. Vi vil også ta for oss bransjespesifikke aspekter som er særegent for musikkbransjen. Gjennom en kvalitativ tilnærming har vi intervjuet 5 forskjellige bransjeaktører fra store til små selskaper, og utforsker hvordan de jobber i praksis og hva de fokuserer på hvordan de bygger merkevarene til artistene. Vi knytter alt dette opp mot historiefortelling, og til slutt konkluderer vi om historiefortelling påvirker de ulike aspektene i merkevarebygging, samt hvordan norske plateselskaper bruker historiefortelling når de bygger merkevaren til en artist.
dc.description.abstractDigitalization and social media have led to consumers wanting more content, and they get increasingly less patient. How are companies supposed to make consumers conscious of their brand? In this thesis we will take a look at the Norwegian music business and explore how different professionals work when they are trying to sell their product. In this case, it is an artist. This thesis will cover marketing terms such as storytelling and will discuss how it connects to different aspects of building a brand by analyzing relevant theory. Image and identity, marketing communication, marketing communities and brand equity are all terms that we will explore, with storytelling as a basis and a focus. We will also look at aspects that are unique to the music business that might affect storytelling in some way. With a qualitative approach we have interviewed 5 industy professional from small to big companies, where we explore how they work on a daily basis and what they focus on when building an artist’s brand. We conclude with how alle the terms mentioned connects with storytelling, and how record labels in Norway use storytelling when they build an artist’s brand.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan norske plateselskaper bruker «storytelling» for å bygge artisters merkevare.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record