• Hvordan ledere påvirker organisasjonskultur 

      Irgens, Trygve (Student paper, others, 2012)
      Denne oppgaven har til hensikt å undersøke nærmere hvordan organisasjonskulturen i Hæren påvirkes og skapes fra “starten av”, med fokus på hvordan befalsskoletroppsjefene selv mener at de påvirker og utvikler organisasjonskulturen ...