• Individet som katalysator for læring i organisasjoner 

      Lihaug, André; Lihaug, Mette; Seierstad, Cecilie Lyngra (Student paper, others, 2013)
      Våren og høsten 2012 gjennomførte Larvik kommune pilotprosjektet ”Velferdsteknologi og kontinuerlig forbedring”. Temaet i oppgaven vår er læring i organisasjoner, og basert på pilotprosjektet har vi jobbet ut fra ...