Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDyrkorn, Kari-Anne
dc.contributor.authorØstvold, Kjell-Arne
dc.date.accessioned2012-09-05T07:26:52Z
dc.date.available2012-09-05T07:26:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132106
dc.descriptionProsjektoppgave organisasjon og ledelse, 2012no_NO
dc.description.abstractDenne studien handler om hva som kjennetegner instruktører ved Hærens befalsskole. Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker deres motivasjon til å bli dyktige. Videre så undersøker vi tilbakemeldingers innvirkning på instruktørenes utvikling, prestasjoner og subjektive mestringsevne. Dette har vi gjort ved hjelp av kvalitative intervjuer. Det teoretiske fokuset er på motivasjonsteorier, samt teori om læring og subjektiv mestringsevne. Arbeidsoppgavens karakter, autonomi, normer, anerkjennelse, arbeidsmiljø, ledelse, samt spesifikke og generelle mål, er alle faktorer som påvirker instruktørenes motivasjon i større eller mindre grad. Formelle og uformelle tilbakemeldinger fra både overordnede og befalselever viser seg å påvirke instruktørenes utvikling og prestasjoner. Størst effekt har tilbakemeldinger som gis umiddelbart etter undervisning. Denne effekten gjelder vel så mye for motivasjonen som for den faglige utviklingen. De største utfordringene viser seg å være knyttet til instruktørenes personlig utvikling. Instruktørene ved HBS har høy subjektiv mestringsevne. Tilbakemeldinger kan i mindre grad sies å påvirke denne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectHærens befalskoleno_NO
dc.subjectinstruktørerno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectutviklingno_NO
dc.subjectprestasjonerno_NO
dc.subjectmestringsevneno_NO
dc.subjectarbeidsoppgaverno_NO
dc.subjectHBSno_NO
dc.subjectsubjektiv mestringsevneno_NO
dc.subjecttilbakemeldingerno_NO
dc.titleInstruktører ved Hærens befalsskoleno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber52 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel