• Kjønnsblandet eller kjønnsdelt kroppsøving? 

      Ødegård, Åsne Kristin Strand (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven vil jeg belyse temaet kjønnsdelt og kjønnsblandet kroppsøving. Det er på forhånd valgt at jeg skal bruke litteraturstudie som metode. Dette vil si at oppgaven baseres på tidligere forskning. Jeg vil se på ...