• Læringsklima og tilfredsstillelse av de grunnleggende psykologiske behov 

      Bovolden, Helene Kronvold (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan motivasjonelt klima påvirker elevenes grunnleggende behov? Metode: Kvantitativ metode med spørreundersøkelse på elever i grunnskolen i Sør-Østerdalen, med fokus på 9- og 15-åringer. Resultat: Gjennom ...