• En evig kamp for å se bra ut - Om ungdom og kropp 

      Burud, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Hvordan kan kroppssyn, identitet og dannelse i kroppsøving være et virkemiddel mot kroppspress? Teori: Gjøre rede for læreplanen i kroppsøving, kroppssyn, identitet og dannelse Metode: En litteraturstudie ...