• Elevens indre motivasjon: I lys av selvbestemmelsesteorien 

      Einstulen, Joakim (Bachelor thesis, 2017)
      Innledning: Inneholder valget av problemområde og problemstillingen som er: Hvilke faktorer påvirker elevens motivasjon i lys av selvbestemmelse teorien? Og underproblemstillingen som er Hvilket konsekvenser får dette for ...