• Formativ vurdering – en nødvendighet for læring? 

      Eng, Mathias (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Mathias Eng Problemstilling: I hvilken grad kan formativ vurdering brukes for å fremme elevenes læring, i samsvar med kroppsøvingsfagets formål? Teori: I teorikapitlet mitt tar jeg for meg uttrykk som formativ ...