• Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever 

      Enkerud, Tonje (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter: Tonje Enkerud, Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, folkehelsefag. Tittel: Tilpasset opplæring for funksjonshemmede elever. Problemstilling: Hvordan kan ...