• Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner 

      Falldalen, Henning (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ...