• Motoriske ferdigheter og mobbing hos elever i kroppsøvingsfaget 

      Finberg, Thomas Schultz (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter Thomas Schultz Finberg, Bachelor Faglærer kroppsøving og idrettsfag, 2013-2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel Motoriske ferdigheter og mobbing hos elever i ...