• Motivasjon hos idrettselever 

      Frøyland, Magnus (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag Forfatter: Magnus Frøyland, student ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum. 3. året på Bachelor Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Oppgavens tittel: Motivasjon hos toppidrettselever. Problem ...