• Motivasjon til livslang bevegelsesglede 

      Frank, Karine Rønsen (Bachelor thesis, 2015)
      Forfatter: Karine Rønsen Frank Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2015 Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag Tittel: Motivasjon til livslang bevegelsesglede Problemstilling: Hvordan kan jeg som ...