• Kjønnsblandet kroppsøving – eller ikke? 

      Hønstvedt, Erik (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: «Hvilken betydning har kjønnsdelt kroppsøving for jenter i ungdomsskolealder i forhold til motivasjon og læring?» Nøkkelord: Kroppsøving, jenter, gutter, kjønn, kjønnsdelt, kjønnsblandet, motivasjon, ...