• Vurdering for læring blant kroppsøvingslærere 

      Hanssen, Karl Petter (Bachelor thesis, 2017)
      Teori: Her belyser jeg relevant teori for min oppgave som skal være med på å besvare min problemstilling. Metode: Litteraturstudie Resultater: Her legger jeg frem resultatene som kommer frem i de fire artiklene jeg ...