• Trivsel blant gutter og jenter i kroppsøving 

      Jenssen, Øystein Timberlid (Bachelor thesis, 2016)
      Forfatter Øystein Timberlid Jenssen Innhold Dette litteraturstudiet tar for seg problemstillingen; hvordan trives gutter og jenter i kroppsøving? Oppgaven bygger på fire forskningsartikler som tar for seg forholdet til ...