• Motivasjon i kroppsøving 

      Kroken, Simen Korbøl (Bachelor thesis, 2014)
      Problemstilling: Hvordan kan vi underbygge formålet med kroppsøvingsfaget, slik at elevene blir inspirert og motivert til livslang bevegelsesglede? Denne oppgaven skal gå gjennom hvilke faktorer som er sentral og vektlegge ...