• Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget 

      Kummeneje, Simen (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Simen Kummeneje. Tittel: Kjønnsdeling i kroppsøvingsfaget. Bakgrunn: I dagens Norge er vi veldig opptatt av tilpasset opplæring og å få alle med i undervisningen. Med årene har kjønnsdeling av klassene, ...