• Læringsutbytte i kroppsøving 

      Moe, Ola Erik Heen (Bachelor thesis, 2013)
      Forfatter: Ola Erik Heen Moe Tittel: Norsk tittel: Læringsutbytte i kroppsøving Innledning: Her tar jeg for meg hvorfor jeg skriver oppgaven, bakgrunn og problemfelt. I tillegg ser jeg på oppbygningen av oppgaven og ...