• Legitimering av kroppsøvingsfaget 

      Teslo, Ståle Bye (Bachelor thesis, 2016-06-17)
      Forfatter: Ståle Bye Teslo, faglærer i idrett og kroppsøving, 2016. Høgskolen i Hedmark, avdeling Elverum, Folkehelse. Tittel: Legitimering av kroppsøvingsfaget. Formål: Formålet med oppgaven er å drøfte to forskjellige ...