• Vurdering i kroppsøvingsfaget på videregående trinn. 

      Vårtun, Elin Brandsnes (Bachelor thesis, 2012)
      Problemstilling: Hvordan kan man som kroppsøvingslærer på videregående trinn vurdere sine elever ut fra gitte rammer i læreplan for å fremme læring? Problemstillingen forsøker å besvare hvordan vurderingspraksisen hos tre ...