• Kroppsøving – læring i, om eller gjennom bevegelse? 

      Vangen, Hildegunn (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling: Skal kroppsøving være et aktivitets- eller læringsfag? Metode: Kvalitativ studie med basis i litteratur og forskning. Jeg vil i dette kapittelet gjøre rede for ulike metoder, min studie og søkeprosess. Resultat: ...