Show simple item record

dc.contributor.authorVårtun, Elin Brandsnes
dc.date.accessioned2012-06-26T08:29:15Z
dc.date.available2012-06-26T08:29:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132798
dc.descriptionBachelor i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Hvordan kan man som kroppsøvingslærer på videregående trinn vurdere sine elever ut fra gitte rammer i læreplan for å fremme læring? Problemstillingen forsøker å besvare hvordan vurderingspraksisen hos tre videregående kroppsøvingslærere er, og hvordan utfordringene utspiller seg etter læreplanverket av kunnskapsløftet 2006 og hvordan de jobber for å fremme vurdering for læring. Metode: Min forskningsoppgave bygger på kvalitativ forskningsmetode, i form av intervju. I alt ble tre personer intervjuet hvor alle er faglærere i kroppsøving på samme videregående skole. Resultat: Kroppsøvingslærere ser på vurdering som en vanskelig oppgave, og med lite sentrale styringer gjør dette at vurderingspraksisen varierer fra lærer til lærer. Utarbeiding av kriterier og vektleggingen av dem skaper utfordringer. Resultat fra undersøkelsen viser også at dagens praksis preges av stort krav om dokumentasjon etter innføringen av L06, dette skaper tidsmessige vanskeligheter. Dette begrunnes med innføring av vurdering for læring. Hvorvidt innsats skal være med, er også et diskutert tema.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectkroppsøvingslærerno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.subjectlæreplanerno_NO
dc.subjectvurdering for læringno_NO
dc.subjectvurderingspraksisno_NO
dc.subjectkriterierno_NO
dc.subjectvektleggingno_NO
dc.subjectKunnskapsløftetno_NO
dc.subjectvideregående skole
dc.titleVurdering i kroppsøvingsfaget på videregående trinn.no_NO
dc.title.alternativeAssessment in physical education in high school.no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber59 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record