Show simple item record

dc.contributor.authorBirkelund, Ingrid
dc.date.accessioned2013-07-10T08:25:17Z
dc.date.available2013-07-10T08:25:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132814
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter Ingrid Birkelund Oppgavens tittel Vil mer lek i kroppsøvingsfaget øke elevenes motivasjon på videregående skole? Problemstilling Vil mer lek i kroppsøvingsfaget øke elevenes motivasjon på videregående skole? Teori Forskningen inkluderer teoretiske nøkkelbegreper som; motivasjon, indre- og ytre motivasjon, målorienteringsteori, psykologiske læringsklima, oppgave- og mestringsklima, prestasjon- eller resultatklima og lek. Metode Metoden i denne forskningen er kvantitativ, ved bruk av en utarbeidet spørreundersøkelse. Totalt 30 informanter fra en videregående skole på Østlandet deltok, hvor samtlige var mellom 18 og 19 år. Resultater Resultatene fremstår i tabeller og diagrammer for hvert enkelt spørsmål, med forskerens forklaring/tolkning av svarene fra informantene under. Avslutning/Konklusjon Det som i oppgaven er drøftet blir sammenfattet i avslutningen og konklusjonen. Her vises det tydelig hva forskningen har kommet frem til, og hva den konkluderer med. Oppgavens nøkkelord Motivasjon, motivasjonsteori, psykologisk læringsklima, lek og elever.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectlekno_NO
dc.subjectpsykologisk læringsklimano_NO
dc.subjectmotivasjonsteorino_NO
dc.subjectvideregående skoleno_NO
dc.titleVil mer lek i kroppsøvingsfaget øke elevenes motivasjon på videregående skole?no_NO
dc.title.alternativeWill more play in physical education increase students motivation in high school?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber50no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record