Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAntonsen, Espen
dc.date.accessioned2013-07-10T11:51:58Z
dc.date.available2013-07-10T11:51:58Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132816
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å belyse hva som motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning ved siden av satsingen på en idrett. Mitt ønske har vært å belyse dette opp mot selvbestemmelsesteorien. Forfatter: Espen Antonsen Oppgavens tittel: Toppidrett og videregående skole Problemstilling: Hva motiverer idrettsungdom til å kombinere utdanning og satse på sin idrett på videregående skole? Teori: Teorien i denne oppgaven sier kort om hva toppidrett er og hva læreplanen sier om tilrettelegging av toppidrett, videre blir det redegjort for self – determination theory hvor det blir gått grundig inn på de grunnleggende psykologiske behovene, samt selvbestemmelseskontinuumet. Metode: I denne forskningsoppgaven er det blitt brukt kvalitativ intervju som metode, der to elever forteller om hvordan de opplever å kombinere toppidrett med sin utdanning. Resultater: Resultatene som har fremkommet i denne forskningsoppgaven, viser at motivasjonen har en klar sammenheng med de grunnleggende behovene i self – determination theory. Det har også kommet frem at det sosiale sammen med mestring er en viktig faktor for å oppnå indre motivasjon. Nøkkelord: Self – determination theory, selvbestemmelseskontinuum, grunnleggende behov og toppidrett.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjecttoppidrettno_NO
dc.subjectutdanningno_NO
dc.subjecttilretteleggingno_NO
dc.subjectselvbestemmelseno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.titleToppidrett og videregående skoleno_NO
dc.title.alternativeElite sport and high schoolno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber35no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel