Show simple item record

dc.contributor.authorFalldalen, Henning
dc.date.accessioned2013-07-10T12:05:56Z
dc.date.available2013-07-10T12:05:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132820
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter Henning Falldalen. Oppgavens tittel Påvirkning av toppidrettselevers ernæringsvaner. Influence of top sports student nutrition habits. Problemstilling Hvilke faktorer mener toppidrettselever påvirker egne ernæringsvaner? Teori Dette kapitelet tar for seg litt om ulike typer læringsteorier, og hvordan man kan bli påvirket gjennom media. Metode I denne oppgaven er det brukt kvalitativt metode, i form av intervju av tre toppidrettselever ved videregående skole. Gjennom dette kapittelet får man innsikt i og rundt metoden og hva som er spesifikt for valget intervju. Resultat Resultatene blir fremstilt ut i fra hva de som ble intervjuet svarte i hovedpunktene mat, kosttilskudd og væske. Diskusjon Her diskuteres svarene jeg har fått fra resultatkapittelet opp mot teorien i teorikapittelet, og ser på hvilke faktorer som påvirker toppidrettselevene når de gjør sine valg. Konklusjon Min konklusjon av denne forskningen er at det i hovedsak er et sosiokulturelt perspektiv som er grunnen til toppidrettselevenes ernæringsvaner, men at det kan være småting innimellom som er med på å påvirke deres valg.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjecternæringno_NO
dc.subjectmedierno_NO
dc.subjectpåvirkningno_NO
dc.subjecttoppidrettno_NO
dc.subjecteleverno_NO
dc.titlePåvirkning av toppidrettselevers ernæringsvanerno_NO
dc.title.alternativeInfluence of top sports student nutrition habitsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber52no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record