Show simple item record

dc.contributor.authorBertelsen, Richard
dc.date.accessioned2013-07-10T11:30:03Z
dc.date.available2013-07-10T11:30:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132828
dc.descriptionBacheloroppgave, faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, 2013no_NO
dc.description.abstractForfatter: Richard Bertelsen, Faglærer kroppsøving 2013, Høgskolen i Hedmark, avd. Elverum Oppgavens tittel: Hvordan fysisk inaktive ungdommer påvirker legitimeringen av kroppsøving? Problemfelt: Målet med denne oppgaven er å finne ut hvordan kroppsøvingslærere ser på økt helsefokus i kroppsøving og at faget i større grad legitimeres på grunnlag av økt inaktivitet blant ungdommer. Undersøkelsen ble gjort på en ungdomsskole i på Østlandet. Teori: I dette kapittelet skal jeg vise til relevant stoff i læreplanen, lovverk, forskning og teori på problemområdet. Jeg belyser forskning på hvor fysisk aktive barn og ungdommer er, med utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger om 60 minutter med aktivitet hver dag. Med utgangspunkt i dette skal jeg se på legitimering av kroppsøvingsfaget og hvilke konsekvenser helsefokus kan ha på fagets verdier. Metode: Oppgaven benytter seg av kvalitativt intervju som metode. Jeg intervjuet to kroppsøvingslærere på en ungdomsskole på Østlandet. Dette for å belyse hva kroppsøvingslærere mener om påvirkningen inaktive barn og ungdommer har på legitimeringen av kroppsøvingsfaget og på helsefokus i faget. Resultater og diskusjon: Mine hovedfunn var at kroppsøvingslærerne brukte argumenter som inaktivitet blant barn og ungdommer og nytteverdien faget har som rekreasjon i en ellers tung hverdag som begrunnelse for hvorfor faget er viktig. Konklusjon Sammenlignet med funnene i teorikapittelet stiller informantene seg mer positivt til at kroppsøvingsfaget legitimeres på helseargumenter og fagets verdi som rekreasjonsfag. Nøkkelord: Legitimering, helse, inaktivitet, rekreasjon, kroppsøving.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectgymno_NO
dc.subjecthelseno_NO
dc.subjectinaktivitetno_NO
dc.subjectungdomno_NO
dc.subjectrekreasjonno_NO
dc.titleHvordan fysisk inaktive ungdommer påvirker legitimeringen av kroppsøving?no_NO
dc.title.alternativeHow physical inactive youth affect legitimation of physical education?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber35no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record