Show simple item record

dc.contributor.authorRasmussen, Lise Linn Elde
dc.date.accessioned2013-08-07T12:30:12Z
dc.date.available2013-08-07T12:30:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132832
dc.descriptionBacheloroppgave faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfagno_NO
dc.description.abstractSammendrag Forfatter: Lise Linn Rasmussen Oppgavens tittel: Bruk av uteskole, er det forskjeller i by og bygd? Problemstilling: I hvor stor grad er det forskjeller mellom by og bygd i bruk av uteskole på barneskoler i Hedmark fylke? Metode: Kvantitativ metode benyttes i denne oppgaven. Innsamling av data har foregått ved å benytte spørreskjema til rektorer ved skoler i by og bygd i Hedmark fylke. Resultat: Det er flere faktorer som påvirker i hvor stor grad uteskole blir brukt som undervisningsform på skolene som er med i undersøkelsen. Skolenes rammefaktorer og behov for ressurser er det som skaper den største forskjeller blant by- og bygdeskolene. Byskolene har rammefaktorer rundt/ved skolen som setter begrensninger for skolene til og drive aktivt med uteskole. Begrensningene skaper også økt behov for ressurser. Selv om bygdeskolene også har noen behov for ressurser, gir rammefaktorer rundt/ved skolen muligheter i stedet for begrensninger. Den største graden av forskjellen i bruk av uteskole blant by og bygd finner vi dermed i skolenes rammefaktorer og ressurser.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectidrettsfagno_NO
dc.subjectkroppsøvingno_NO
dc.subjectuteskoleno_NO
dc.subjectutendørsundervisningno_NO
dc.subjectrammefaktorerno_NO
dc.subjectpedagogikkno_NO
dc.titleBruk av uteskole: er det forskjeller i by og bygd?no_NO
dc.title.alternativeUse of outdoor education: are there differences in urban and rural areas?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Social science in sports: 330no_NO
dc.source.pagenumber58no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record