• Motivasjon for livsstilsendring 

      Kristoffersen, Heidi (Bachelor thesis, 2015)
      Forfatter: Heidi Kristoffersen Tittel på oppgaven: Motivasjon for livsstilsendring. Problemstilling: Hvilken betydning har indre og ytre motivasjon for fysisk aktivitet i ulike faser av en livsstilsendring? Metode: I ...