• Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? 

   Kjelgren, Trude (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Trude Kjelgren Tittel: Depresjon hos unge pasienter – kan fysisk aktivitet være en god behandlingsmetode? Problemstilling: ”I hvilken grad endrer fysisk aktivitet sykdomsopplevelsen hos unge pasienter med ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Hoel, Tonje Linea (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: «Kan fysisk aktivitet benyttes i behandling av depresjon blant ungdom?» Metode: Litteratursøk. Resultat: Igjennom de fire forskningsartiklene som ble brukt for å besvare oppgavens problemstilling, ser ...
  • Fysisk aktivitet og psykisk helse 

   Sivesindtajet, Hanne (Bachelor thesis, 2016)
   Denne oppgaven tar for seg temaet fysisk aktivitet og psykisk helse, nærmere bestemt depresjon. Metoden er blitt anvendt i form av et litteraturstudie, hvor det er blitt inkludert seks vitenskapelige artikler. Sammen med ...
  • Fysisk inaktivitet blant ungdom; en betraktning av konsekvenser og tiltak betraktning av konsekvenser og tiltak 

   Langholen, Tara Helene Menes (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter: Tara Helene Menes Langholen Formål: Inaktive personer har større risiko for utvikling av nedsatt helse og sykdom. Formålet med denne oppgaven er å se på noen konsekvenser ved inaktivitet og hvilke tiltak som ...
  • Røyke- og snusvaner i videregående skole 

   Snipstad, Øyvind (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Øyvind Snipstad Oppgavens Tittel: Tobakkskultur i videregående skole Problemstilling: Forskjeller i røyk- og snuskultur mellom elver på yrkesfag og studiespesialiserende fag i videregående skole Underpro ...
  • Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom 

   Johansen, Patrick Foss (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Patrick Foss Johansen, Bachelor i Folkehelse, 2012-2015. Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, Elverum. Oppgavens tittel: Sosial støtte, mestringstro og fysisk aktivitet blant ungdom. Problemstilling: ...
  • Sosial ulikhet i ungdoms kosthold 

   Holtan, Pernille Lundervold (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Pernille Lundervold Holtan Oppgavens tittel: Sosial ulikhet i ungdoms kostholdsvaner Problemstilling: Hvordan påvirker sosioøkonomisk posisjon kostholdet til ungdom? Hvilken indikator på sosioøkonomisk ...
  • Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom 

   Haugen, Malin Hvam (Bachelor thesis, 2016)
   Forfatter Malin Hvam Haugen Oppgavens tittel Sosioøkonomisk posisjon og angst og depresjon hos ungdom. Problemstilling Hvilken betydning kan foreldres sosioøkonomiske posisjon ha for utvikling av angst og depresjon ...
  • Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet 

   Halling, Øystein Brevig (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Øystein Brevig Halling, Bachelor i Folkehelse 2011-2014, Høgskolen i Hedemark. Oppgavens tittel Ungdomsskolen - en arena for fysisk aktivitet Problemstilling ”Hvordan kan friminuttene, skolens utearealer og ...