• Betydningen av empowerment og sosiale opplevelser for ungdom i fysisk aktivitet 

   Langedrag, Marthe (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: "Hvilken innvirkning har empowerment og betydningen av det sosiale for fysisk aktivitet, på aktivitetsnivået hos ungdom fra 15 til 19 år?" Teori: I teorien ser jeg på betydningen av fysisk aktivitet for ...
  • Hvorfor faller aktivitetsnivået fra 9- til 15 årsalder? 

   Bjerke, Kristin Ødegård (Bachelor thesis, 2012)
   Problemområde: Forskning viser at aktivitetsnivået blant barn og unge faller fra de er 9 til 15 år gamle (Anderssen, Kolle, Steene-Johannessen, Ommundsen & Andersen, 2008). Mange slutter i sine idretter og blir inaktive. ...
  • Sosiale medier – kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge 

   Bruvik, Mathilde Handal (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling på bacheloroppgaven: Hvordan påvirker sosiale medier til økt kroppspress og negativt kroppsbilde blant unge? Teori: Belyse ulike påvirkningsfaktorer som virker inn på til kroppspress og negativt ...