Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFuglesteg, Evy Marlene
dc.date.accessioned2013-07-11T12:25:38Z
dc.date.available2013-07-11T12:25:38Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132855
dc.descriptionBacheloroppgave folkehelse, 2013no_NO
dc.description.abstractHensikt Å vurdere i hvilken grad fysisk aktivitet kan brukes i behandlingen av depresjon hos voksne. Depresjon er en byrde og medfører store kostnader både på individ-og samfunnsnivå. På bakgrunn av dette trenger man finne billige, men effektive, behandlingsalternativer. Metode Litteratursøk. Resultat/Diskusjon Fysisk aktivitet vises å ha en effekt på deprimerte mennesker. Hvordan dette henger sammen kan være avhengig av ulike faktorer som grad av depresjon, sosial støtte, dose/respons, mestringstro, motivasjon og fysisk form. Disse faktorene vil bli diskutert for å finne årsakene til hvorfor fysisk aktivitet har den effekten som resultatene viser. Konklusjon Fysisk aktivitet kan være et alternativt behandlingstilbud i behandlingen av mild til moderat depresjon. Ved dypere depresjoner er man gjerne avhengig av andre behandlingsformer, men fysisk aktivitet kan likevel fungere som et supplement i behandlingen. Dosen av fysisk aktivitet er i samsvar med forbedring av depresjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectfolkehelseno_NO
dc.subjectdepresjonerno_NO
dc.subjectfysisk aktivitetno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectmestringno_NO
dc.titleFysisk aktivitet - et verktøy i behandlingen av depresjon?no_NO
dc.title.alternativePhysical activity - a tool in the treatment of depression?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800no_NO
dc.source.pagenumber40no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel