Show simple item record

dc.contributor.authorWeiseth, Nina
dc.date.accessioned2013-10-15T10:44:15Z
dc.date.available2013-10-15T10:44:15Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132892
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2013no_NO
dc.description.abstractSammendrag: Sammenlignet med lese- og skrivevansker er ikke matematikkvansker like mye forsket på. Ut fra forskning er det omtrent ti prosent av norske elever som har matematikkvansker. På bakgrunn av dette er det viktig å sette søkelyset på denne vansken, og se etter hvilke hjelpemidler som kan hjelpe disse elevene. Elever med matematikkvansker bruker få og lite varierte strategier. De bruker også strategier som er lite hensiktsmessige å bruke når de skal løse en matematikkoppgave. Elever som har matematikkvansker har vanskeligheter med å kunne forstå abstrakte fenomener, og derfor er det viktig at de får dette visualisert. Forskning viser at elever som har matematikkvansker gjør det bedre på ettertester når de har fått undervisning ved hjelp av konkreter. Bruk av konkreter kan styrke forståelsen til elevene og de vil antakeligvis ha en forståelse for hvilke strategi de bruker, og eventuell bruke strategier som er mer hensiktsmessig å bruke.no_NO
dc.description.abstractSummary: Compared to reading and writing disabilities, there exists little research on learning disabilities in mathematics. In Norwegian schools, ten percent of the students suffers from learning disabilities in mathematics. Therefore, it is important to focus on these types of disabilities, and use tools that can help the students. It turns out that students with learning disabilities in mathematics use few and not so varied strategies when they solve a mathematical problem. They also tend to use strategies that are less suitable for the given task. These students have difficulty understanding abstract phenomena, and therefore it is important that they get this visualized. Research shows that students who have learning disabilities in mathematics do better on posttest after using concretes. The use of concretes can enhance the understanding of mathematics for the students, and they will probably have an understanding of the strategy they use.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmatematikkvanskerno_NO
dc.subjectstrategierno_NO
dc.subjectkonkreterno_NO
dc.subjectGLUno_NO
dc.titleEn liten omvei: Elever med matematikkvansker og deres strategiutvikling ved hjelp av konkreterno_NO
dc.title.alternativeA small detour: Students with learning disabilities in mathematics and their strategy development using concretesno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber28no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record