• Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? 

   Skogum, Ole Kristian (Bachelor thesis, 2015)
   Forfatter: Ole Kristian Skogum Tittel: Agility, vei til økt akselerasjonshurtighet i fotball? Hensikten: Hensikten med oppgaven var å se om agilitytrening har effekt på akslerasjonshurtigheten til fotballspillere. ...
  • Analyse av angrepsstiler i norsk Eliteserie, spansk La Liga, tysk Bundesliga og engelsk Premier League 

   Eriksen, René (Bachelor thesis, 2017)
   Metode Litteraturstudie. Jeg benytter meg av annen forskning og data som er relevant for mitt problemområde. Resultat Resultatene i denne oppgaven viser at andelen mål etter direkte angrep, ballbesittende angrep og etter ...
  • Armtakets påvirkning på hastighet 

   Julia Grace Nilsberg, Meyer (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan påvirker syklusvei og frekvens på armtaket, hastigheten i crawl svømming? Teori: Idretten svømming og crawlsvømming. Mekaniske prinsipper som spiller inn, armtakets påvirkning og uttrykk som syklus, ...
  • Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen sit-ups 

   Willassen, Viljar (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Viljar Willassen, 3. års student innen bachelor i idrett med spesialisering i trenerrollen. Høgskolen i Hedmark, Campus Elverum, 2014 Tittel: Norsk tittel: Belastninger på korsryggen relatert til øvelsen ...
  • Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett 

   Pedersen, Linn Enersen (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Linn Enersen Pedersen Tittel: Forebygging av frafall i barne- og ungdomsidrett Problemområde: Frafall i barne- og ungdomsidretten Problemstilling: “Hvordan kan vi som trenere forebygge frafall i barne- ...
  • Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i turn. 

   Einmo, Ann Fossumstuen; Hodneland, Espen (Bachelor thesis, 2015)
   Forfattere: Ann F. Einmo og Espen Hodneland Tittel: Forekomst av spiseforstyrrelser blant kvinnelige idrettsutøvere i idretten turn. Hensikt: Oppgavens hensikt var å undersøke forekomsten av spiseforstyrrelser blant ...
  • Formtopping i svømming 

   Nordgård, Magnus Klæboe (Bachelor thesis, 2012)
   Oppgaven diskuterer forskjellene mellom tre svømmetreneres benyttelse av formtopping og teori/forskningens anbefalinger med tanke på formtopping. Resultatene i oppgaven er basert på tre dybdeintervju med trenere fra Norge. ...
  • Hva er motivasjonen til å drive med fotballdømming blant et utvalg fotballdommere? 

   Velle, Karl-Fredrik (Bachelor thesis, 2012)
   Formålet med denne oppgaven har vært å belyse hva som er motivasjonen til å drive med fotballdommeryrket for et utvalg fotballdommere. Oppgavens problemstilling: Hva er motivasjonen til å drive med fotballdømming blant ...
  • Hva kjennetegner en idrettsorganisasjon med kontinuerlig utvikling? 

   Pettersen, Ine (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk sammendrag Ledelse er en nødvendig funksjon for at en organisasjon skal fungere og eksistere. Kvaliteten på ledelsesprosessen er knyttet til evnen den har til å skape resultater til organisasjonens og den interessenter ...
  • Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? 

   Hansen, Arvid Moen (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Arvid Moen Hansen Tittel: Hvordan påvirker treners atferd utøveres indre motivasjon? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å presentere forskning rundt treners atferd og hvordan den påvirker utøveres indre ...
  • Hvordan påvirkes prestasjonen i utholdenhetsidretter av alkohol? 

   Rostad, Trym Iversen (Bachelor thesis, 2014)
  • Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback 

   Andersen, Synnøve Endal (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter: Synnøve Endal Andersen Tittel på oppgaven: Hvordan ulike trenere gir sine utøvere feedback Problemstilling: Hvordan gir ulike trenere sine utøvere feedback? Påvirker utdanning / erfaring hvilke type feedback ...
  • Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? 

   Toften, Henrik Padilla (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Henrik Toften Tittel: Hvorfor er det gunstig med mestringsklima i ungdomsfotballen? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse mestringsklima, og da spesielt hvilke fordeler klimaet gir innad i ungdomsfotballen. ...
  • Hvorfor er det så få kvinnelige topptrenere? 

   Gunnuldsen, Mari (Bachelor thesis, 2014)
   Hensikt: Hensikten med denne oppgave er å sette lys på kvinnelige topptrenere. Det er ønskelig å belyse spørsmålet: «når kvinnelige trenere er så ettertraktet, hvorfor er det ikke flere som blir det da?» Metode: Det er ...
  • Hvorfor oppstår choking i lagidrett? 

   Omdahl, Nikolai (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter: Nikolai Omdahl Tittel: Hvorfor oppstår choking i lagidrett? Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse emnet choking og hvorfor dette fenomenet oppstår i lagidrett. Gjennom å analysere og diskutere ulike ...
  • Hvorfor slutter 9. og 10. klasseelever på fotball? 

   Fjeldvang, Tomas (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Hva er årsaken til frafall i fotball blant 9. og 10. klasseelever i et valgt tettsted? Metode: Kvantitativ metode ved gruppe enquete med åpne og lukkede påstander. Respondentene var elever på 9. og 10. ...
  • Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball 

   Solberg, Per Asbjørn (Bachelor thesis, 2013)
   Forfatter Per Asbjørn Solberg Tittel Integrering av afrikanske spillere i norsk toppfotball Nøkkelord Integrering, fotball, migrasjon, toppfotball, prestasjon, tilrettelegging, globalisering, sportsmigrasjon, ...
  • Knebøys innvirkning på vertikal spenst og løpshurtighet 

   Setervang, Viktor (Bachelor thesis, 2014)
   Hensikt: Oppgavens hensikt var å finne knebøys nytte effekt på vertikal spenst og løpshurtighet. Om knebøy kan erstatte tradisjonell spenst- og løpstrening eller om nøkkelen til best fremgang ligger i en kombinasjon av ...
  • Lederatferd 

   Opheim, Maria Vikan (Bachelor thesis, 2014)
   Forfatter Maria Vikan Opheim Tittel Lederatferd Problemstilling Hvilken lederatferd er foretrukket blant idrettsutøvere? Hensikt Hensikten med denne oppgaven var å prøve å finne svar på hvilken lederatferd utøvere ...
  • Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball 

   Sørensen, Martin (Bachelor thesis, 2013)
   Martin Sørensen Tittel: Metoder for implisitt læring av teknikk i fotball Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse implisitt læring, og da spesielt se på denne læringsformen opp mot praktiske metoder som treneren ...