Show simple item record

dc.contributor.authorRyen, Jonas Habberstad
dc.contributor.authorHåland, Øyvind
dc.date.accessioned2012-06-28T11:50:42Z
dc.date.available2012-06-28T11:50:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133010
dc.descriptionBachelor i Landbruksteknikk. Blæstad 2012no_NO
dc.description.abstractI en tid hvor plogen blir mer og mer verdsatt blant bonden, finner bøndene også frem slodden sin i låven for å jevne pløgsla. Siden disse sloddene hovedsakelig er gamle antikviteter, bestemte vi oss for å konstruere en ny type slodd som er mer tilpasset de forskjellige jordtypene og har et mer funksjonelt design. Vi kom i kontakt med Globus AS, som ønsket å utvide sitt spekter på landbruksmaskiner, og dermed komme i forkjøpet på eventuelle konkurrenter som ser behovet og markedet for en slik type redskap. Vår bacheloroppgave omhandler utviklingen fra en idé til et ferdig produkt. Globus AS overtar tegninger fra oss, som de skal gjennomgå og forhåpentligvis lage en prototype av. Høsten 2011 jobbet vi med å samle inn informasjon fra eksisterende produkter på markedet. Vi jobbet med testkjøring med den slodden Globus AS leverer i dag, og dette arbeidet dannet noe av grunnlaget for utviklingen av slodden vi har konstruert. Gjennom samtaler med fagpersoner innen landbruksnæringen, ble vi oppmerksomme på at de ville ha en konstruksjon der man fikk velge arbeidsbredde og arbeidsorgan selv, for å optimalisere redskapen etter jordtypen bonden har. Dette har vært vårt hovedfokus senere i prosessen hvor vi har konstruert og modulert slodden. Vi har også hatt fokus på å bevare muligheten for det gamle Blæstad-prinsippet, på slodden vår, så de som ønsker dette under-, over- og understrømsprinsippet kan få dette. Resten av konstruksjonen er helt annerledes enn hva andre fabrikat har levert av slodd tidligere, eller som blir produsert i dag. Vi har troa på det produktet vi har kommet frem til. Globus GCS 6000 bør ha livets rett.no_NO
dc.description.abstractEnglish: At a time when the plow is becoming more and more appreciated among farmers, the farmers find their levelers inside the barn to take this out to even out the ploughed field. Since these levelers are mainly old antiques, we decided to construct a new type of leveler that are more adapted to the different soil types and have a more functional design. We came in contact with Globus AS, which wanted to expand their range of agricultural machinery, and come forestall to any competitors who see the need and market for this type of tool. Our bachelor assignment deals with the evolution from an idea into a finished product. Globus will get the drawings from us which they shall review and, hopefully, make a prototype out of. In the autumn of 2011 we worked to gather information from existing products on the market. We worked with a test run with the leveler Globus AS supplies today, and this work formed a part of the basis for the development of the leveler we have constructed. Through conversations with various people, we were advised that they would have a structure where you got to choose the working width and working bodies themselves, to optimize the gear after the type of soil the farmer has. This has been our main focus later in the process where we have designed and modulating the leveler. We have also focused on preserving the option for the old Blæstad principle, on our drags, so those who are looking for this under- and overstream principle can have this. The rest of the structure is completely different than what other manufacturer has supplied the leveler in the past or are being produced today. We have faith in the product we have come to. Globus GCS 6000 should have right to exist.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsloddno_NO
dc.subjectlandbruksmaskinerno_NO
dc.titleVidereutvikling av Globus Slodd : Globus GCS 6000no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Other agricultural disciplines: 919no_NO
dc.source.pagenumber97 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record