• Videreutvikling og konstruksjon av steinhenger : GSH 6.0 

   Sperrud, Eirik (Bachelor thesis, 2011)
   Norsk: Våren 2010 valgte jeg å skrive min bacheloroppgave om videreutvikling av en spesiell steinhenger, kalt Uthus-steinhenger. Valget av oppgave kom etter samtaler med firmaet Globus mekaniske produkter AS i Brumunddal. ...
  • Planlegging av ny driftsbygning på Grinaker Nordre gård 

   Hoff, Gudbrand Grinaker (Bachelor thesis, 2011)
   Dette er en oppgave som omhandler planlegging av en ny driftsbygning på Grinaker Nordre gård som ligger i Gran kommune i Oppland fylke. Bakgrunn for oppgaven er at gården i dag ikke har stor nok tørke og lagerkapasitet ...
  • GPS logging av hydrotekniske anlegg i landbruket 

   Bergseng, Simen (Bachelor thesis, 2011)
   Etter et tips fra en bekjent i Bedre Gårdsdrift, fikk jeg høre om Leica CS10 et GPS system til bruk for å logge hydrotekniske anlegg i landbruket. Dette vekket min interesse og jeg så med engang mulighetene som dette ...
  • Videreutvikling av Globus Slodd : Globus GCS 6000 

   Ryen, Jonas Habberstad; Håland, Øyvind (Bachelor thesis, 2012)
   I en tid hvor plogen blir mer og mer verdsatt blant bonden, finner bøndene også frem slodden sin i låven for å jevne pløgsla. Siden disse sloddene hovedsakelig er gamle antikviteter, bestemte vi oss for å konstruere en ny ...
  • Spredersystemer for tørr husdyrgjødsel 

   Brynildsen, Simen Hammersborg (Bachelor thesis, 2013)
   I en tid hvor presisjonslandbruket får en sterkere posisjon i det norske landbruket, er behovet for gode og presise spredersystemer for husdyrgjødsel større enn aldri før. Denne oppgaven er utarbeidet som en kartleggingsoppgave, ...
  • Ombygging av girspaker og giroverføringer for bedre førermiljø i John Deere 3130 

   Arnesen, Eivind (Bachelor thesis, 2013)
   Traktoren har vært bondens arbeidsjern siden den overtok etter hesten. Vi ser ofte nye traktorer på gårder og jorder, men mange bruker fortsatt den gamle trofaste fra 1960 – 1980 tallet. Disse traktorene fungerer fint i ...
  • Geologisk jorddatabase 

   Duserud, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Vi lever i en verden med økende behov for mat. Samtidig går store arealer ut av drift hvert år, noe som setter større krav til hvordan det eksisterende jordbruksarealet bør driftes. Jordarbeiding legger et viktig grunnlag ...
  • Vurdering av systemer for merking av tilleggshydraulikk på traktor og redskap i landbruket 

   Aker, Nils Kristian (Bachelor thesis, 2014-12-18)
   Utviklingen av gårdene i Norge går mot større, mer spesialiserte og færre bruk, i samme takt øker størrelsen på maskiner og utstyr. Med størrelsen øker også kompleksiteten, og traktorer og redskaper trenger sjåfører som ...
  • Planleggingsoppgave : Påbygg til eksisterende sauefjøs på Kjelstad gård 

   Larshaugen, Olaf (Bachelor thesis, 2015)
   I dagens saueproduksjon i Norge går antallet sauebruk ned, mens befolkningen øker og behovet for mat med det blir større. Ny teknologi kommer på markedet og brukene blir mer automatisert, noe som gjør at de blir større ...
  • Sammenligning av utvalgte rundballepresser 

   Krokstad, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven omhandler en sammenligning av utvalgte rundballepresser. Ettersom mer og mer av fôret som blir høstet lagres i rundball, er det viktig for bonden og entreprenøren å velge riktig rundballepresse. Pressene som ...
  • Er det mulig å kombinere Triangel-, SMS-, og Euro-hurtigkobling i en traktordel? 

   Aas, Lars Gudmund (Bachelor thesis, 2015)
   I en tid der effektivisering i landbruket er i vinden, velger jeg å fokusere på å bruke mindre tid ved bytte av forskjellige redskaper. Dette gjør jeg ved å ha fokus på ulike hurtigkoblingssystemer og om det er mulig å ...
  • Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

   Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...
  • Enklare regulering av lufttrykk i dekk på traktor 

   Tveit, Sindre Skjelnes (Bachelor thesis, 2016)
   I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane ...
  • Liggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøs 

   Varhaug, John Einar Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
   Hovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på ...
  • Direktesåing i eng : Faktorer ved såmaskinens kniver som påvirker såskårets utforming 

   Gunnarsen, Stian S. (Bachelor thesis, 2016)
   Landbruket er i stadig utvikling, med teknologiske nyvinninger som skal gjøre drifta mer rasjonell og effektiv. I Norge er i overkant av 4,7 millioner dekar av landets jordbruksarealer brukt til dyrking av eng. Ved fornying ...
  • Biogassreaktor tilpasset norske forhold – Utforming, drift og energieffektivisering 

   Leistad, Audun (Bachelor thesis, 2016)
   Det ligger et stort uutnyttet biogasspotensial i husdyrgjødsel og avfallsprodukter fra landbruksnæringa i Norge. Gårdsbasert småskala biogassproduksjon er en av mulighetene som finnes for å utnytte potensialet. Foreløpig ...
  • Såmaskin for gras og korn på rotorharv med frønedslipp før pakketrommelen 

   Vinge, Jonas (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn for oppgaven er å få effektivisert harving, såing og tromling. Den vanligste måten for å effektivisere på er å øke arbeidsbredde på utstyret, men dette fører til tyngre utstyr og krever større traktor. I tillegg ...
  • Traktorhenger på vinterføre 

   Nymo, Peder (Bachelor thesis, 2016)
   Traktoren er en kjent jordbruksmaskin. De kom først med hjul av stål, og komforten og hastigheten var der etter. Med tiden har traktorene blitt større, komforten bedre og hastigheten høyere. Størrelsen på hengeren har ...
  • Enkel presse til rundballefolie 

   Botnevik, Jon Ole (Bachelor thesis, 2017)
   Sidan metallet vart oppdaga og gjorde at Noreg fekk ein jordbruksrevolusjon rundt 2350 f.Kr., har ny teknologi og nye oppfinningar forbetra og effektivisert landbruket. Berre dei siste 100 åra har fôrkonservering gått over ...
  • Utviklingsoppgave : Kuttesystemer i grashøstemaskiner - Forslag til videreutvikling 

   Ramstad, Kristian (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk landbruk blir mer og mer opptatt av å produsere norsk mat på norske ressurser. Tine har i samarbeid med flere aktører i det norske landbruket satt i gang prosjektet Grovfôr 2020 for å øke fokuset på produksjon av ...