Recent Submissions

 • Litteraturstudie : Tørking av flis til biobrensel 

  Kleiva, Joar Dørum (Bachelor thesis, 2017)
  Biobrensel har vært en av de viktige grunnen til at vi kunne overleve og er fortsatt den viktigste fornybare energiressursen vi har, nær 2/3 av klodens befolking har biobrensel som eneste eller mest brukte energibærer. Men ...
 • Utviklingsoppgave : Kuttesystemer i grashøstemaskiner - Forslag til videreutvikling 

  Ramstad, Kristian (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk landbruk blir mer og mer opptatt av å produsere norsk mat på norske ressurser. Tine har i samarbeid med flere aktører i det norske landbruket satt i gang prosjektet Grovfôr 2020 for å øke fokuset på produksjon av ...
 • Hvordan påvirker etylenbehandling utbyttet i norsk sertifisert settepotetproduksjon? 

  Eriksmoen, Lars (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sertifisert settepotetproduksjon ønsker å frembringe en best mulig kvalitet og best mulig økonomi i alle ledd. Det er derfor interessant å se hvordan etylenbehandling påvirker utbyttet i norsk sertifisert ...
 • Planleggingsoppgåve: Nytt ammekufjøs Heimtun Gnr. 156/1 - Vindafjord 

  Breivik, Daniel Andreas (Bachelor thesis, 2017)
  Det er i dag underskot på storfekjøtt i Noreg, og det er politisk vilje til å satse på auka produksjon i åra framover. Denne oppgåva går ut på å prosjektera nytt fjøs for ammekyr på garden Heimtun med særleg fokus på ...
 • Enkel presse til rundballefolie 

  Botnevik, Jon Ole (Bachelor thesis, 2017)
  Sidan metallet vart oppdaga og gjorde at Noreg fekk ein jordbruksrevolusjon rundt 2350 f.Kr., har ny teknologi og nye oppfinningar forbetra og effektivisert landbruket. Berre dei siste 100 åra har fôrkonservering gått over ...
 • Årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge 

  Bjørgo, Syver (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven har undersøkt årsaker til valg av bygningsmateriale for fjøs i Norge. Resultatene i oppgaven er fremstilt av en undersøkelse som ble sendt ut til bønder som hadde bygget nytt fjøs, bygd tilbygg eller gjort ...
 • Direktesåing av gulrot – plassere frøet riktig gjennom mye planterester 

  Erga, Arin (Bachelor thesis, 2017)
  Det er spådd at vi i fremtiden vil oppleve stadig mer utfordrende klima. Skal vi klare å øke matproduksjonen i et endret klima, er vi nødt til å utvikle mer robuste landbruks modeller. Vi må se på alle ender av skalaen, ...
 • Enklare regulering av lufttrykk i dekk på traktor 

  Tveit, Sindre Skjelnes (Bachelor thesis, 2016)
  I ei tid der det er befolkningsvekst og auka matbehov, blir maskinene større og presset på matjorda aukar. Denne oppgåva tar for seg lufttrykksregulering i dekk og korleis ein kan endre lufttrykket enklare. Også effektane ...
 • Biogassreaktor tilpasset norske forhold – Utforming, drift og energieffektivisering 

  Leistad, Audun (Bachelor thesis, 2016)
  Det ligger et stort uutnyttet biogasspotensial i husdyrgjødsel og avfallsprodukter fra landbruksnæringa i Norge. Gårdsbasert småskala biogassproduksjon er en av mulighetene som finnes for å utnytte potensialet. Foreløpig ...
 • Direktesåing i eng : Faktorer ved såmaskinens kniver som påvirker såskårets utforming 

  Gunnarsen, Stian S. (Bachelor thesis, 2016)
  Landbruket er i stadig utvikling, med teknologiske nyvinninger som skal gjøre drifta mer rasjonell og effektiv. I Norge er i overkant av 4,7 millioner dekar av landets jordbruksarealer brukt til dyrking av eng. Ved fornying ...
 • Traktorhenger på vinterføre 

  Nymo, Peder (Bachelor thesis, 2016)
  Traktoren er en kjent jordbruksmaskin. De kom først med hjul av stål, og komforten og hastigheten var der etter. Med tiden har traktorene blitt større, komforten bedre og hastigheten høyere. Størrelsen på hengeren har ...
 • Såmaskin for gras og korn på rotorharv med frønedslipp før pakketrommelen 

  Vinge, Jonas (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for oppgaven er å få effektivisert harving, såing og tromling. Den vanligste måten for å effektivisere på er å øke arbeidsbredde på utstyret, men dette fører til tyngre utstyr og krever større traktor. I tillegg ...
 • Alternativ utsåing av kunstgjødsel 

  Glærum, Tore (Bachelor thesis, 2016)
  Hovedmålet med denne bacheloroppgaven har vært å bygge om en eldre konvensjonell Nordsten såmaskin, til å bli en maskin som kan monteres i en traktors fronthydraulikk. Frontmontasjen skal kunne så ut kunstgjødsel, samtidig ...
 • Liggetid for melkekyr i båsfjøs i forhold til løsdriftfjøs 

  Varhaug, John Einar Kolstad (Bachelor thesis, 2016)
  Hovedmålet med oppgaven har vært å sammenligne liggetiden i mellom båsfjøs og løsdriftfjøs. Dette er viktig ettersom liggetiden er en god indikasjon på dyrevelferden i melkeproduksjon. Bacheloroppgaven er basert på ...
 • Planleggingsoppgave : Påbygg til eksisterende sauefjøs på Kjelstad gård 

  Larshaugen, Olaf (Bachelor thesis, 2015)
  I dagens saueproduksjon i Norge går antallet sauebruk ned, mens befolkningen øker og behovet for mat med det blir større. Ny teknologi kommer på markedet og brukene blir mer automatisert, noe som gjør at de blir større ...
 • Sammenligning av utvalgte rundballepresser 

  Krokstad, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015)
  Denne oppgaven omhandler en sammenligning av utvalgte rundballepresser. Ettersom mer og mer av fôret som blir høstet lagres i rundball, er det viktig for bonden og entreprenøren å velge riktig rundballepresse. Pressene som ...
 • Er det mulig å kombinere Triangel-, SMS-, og Euro-hurtigkobling i en traktordel? 

  Aas, Lars Gudmund (Bachelor thesis, 2015)
  I en tid der effektivisering i landbruket er i vinden, velger jeg å fokusere på å bruke mindre tid ved bytte av forskjellige redskaper. Dette gjør jeg ved å ha fokus på ulike hurtigkoblingssystemer og om det er mulig å ...
 • Geologisk jorddatabase 

  Duserud, Ragnhild (Bachelor thesis, 2014-12-18)
  Vi lever i en verden med økende behov for mat. Samtidig går store arealer ut av drift hvert år, noe som setter større krav til hvordan det eksisterende jordbruksarealet bør driftes. Jordarbeiding legger et viktig grunnlag ...
 • Vurdering av systemer for merking av tilleggshydraulikk på traktor og redskap i landbruket 

  Aker, Nils Kristian (Bachelor thesis, 2014-12-18)
  Utviklingen av gårdene i Norge går mot større, mer spesialiserte og færre bruk, i samme takt øker størrelsen på maskiner og utstyr. Med størrelsen øker også kompleksiteten, og traktorer og redskaper trenger sjåfører som ...
 • Spredersystemer for tørr husdyrgjødsel 

  Brynildsen, Simen Hammersborg (Bachelor thesis, 2013)
  I en tid hvor presisjonslandbruket får en sterkere posisjon i det norske landbruket, er behovet for gode og presise spredersystemer for husdyrgjødsel større enn aldri før. Denne oppgaven er utarbeidet som en kartleggingsoppgave, ...

View more